İşte Anayasa mahkemesi üyeleri

15 Mart 2008 Cumartesi 15:19:16
Bu haber 9055 kez okundu

Kapatma davasında kararı verecek olan Anayasa Mahkemesi’nin 11 asil üyesinden 8’i, eski Cumhurbaşkanı Sezer tarafından atandı. Üyelerden 2’sini Özal, birini ise Demirel atamıştı

İşte Anayasa mahkemesi üyeleri Kapatma davasında kararı verecek olan Anayasa Mahkemesi’nin 11 asil üyesinden 8’i, eski CumhurbaŞkanı Sezer tarafından atandı. Üyelerden 2’sini Özal, birini ise Demirel atamıŞtı

AKP hakkında açılan kapatma davasında kararı verecek olan Anayasa Mahkemesi’nde 10’uncu CumhurbaŞkanı Ahmet Necdet Sezer atadığı üyeler çoğunluğu oluŞturuyor. 11 asil üyeden 8’i ve 4 yedek üyenin tamamı Sezer tarafından atanmıŞtı. İŞte AKP’nin kaderini belirleyecek Anayasa Mahkemesi üyeleri...

* Anayasa Mahkemesi BaŞkanı HaŞim Kılıç: 1950 doğumlu. Özal tarafından 1990’da SayıŞtay üyeliğinden üyeliğe seçildi. Kalan görev süresi 7 yıl. Kılıç, Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin kapatılmasında karŞı oy kullanmıŞtı.
* Anayasa Mahkemesi BaŞkan Vekili Osman Paksüt: 1953 doğumlu. Üst düzey yöneticiler kontenjanından Sezer tarafından atandı. 11 yıl görev yapacak.

* Üye Sacit Adalı: 1945 doğumlu. Özal tarafından ’üst düzey yöneticiler ve avukatlar’kontenjanından 1993’te üyeliğe seçildi. Kalan görev süresi 2 yıl. Adalı, Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin kapatılmasında karŞı oy kullanmıŞtı.* Üye Fulya Kantarcıoğlu: 1948 doğumlu. Süleyman Demirel tarafından 1995’te DanıŞtay kontenjanın seçildi. Kalan görev süresi 5 yıl.

* Üye Ahmet Akyalçın: 1949 doğumlu. Sezer tarafından Yargıtay kontenjanından 2000’de üyeliğe seçildi. Kalan görev süresi 6 yıl.

* Üye Mehmet Erten: 1949 doğumlu. Ahmet Necdet Sezer tarafından Yargıtay’dan 2002 yılında üyeliğe seçildi.
Kalan görev süresi 6 yıl.
* Üye Serdar Özgüldür: 1955 doğumlu. Sezer, 2004’te Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kontenjanından üyeliğe atadı. Kalan görev süresi 12 yıl.
* Üye Abdullah Necmi Özler: 1945 doğumlu. Sezer tarafından Askeri Yargıtay üyeliğinden 2004’te üyeliğe atadı. Kalan görev süresi 2 yıl.

* Üye Şevket Apalak: 1945 doğumlu. Sezer tarafından DanıŞtay üyeleri arasından 2005 yılında atandı. Apalak’ın kalan görev süresi ise 2 yıl.
* Üye Serruh Kaleli: 1954 doğumlu. Sezer tarafından avukatlar kontenjanından 2005 yılında atandı. Eski DSP’li olan Kaleli, 11 yıl görev yapacak.

* Üye Ayla PerktaŞ: 1949 doğumlu. Ahmet Necdet Sezer tarafından DanıŞtay’dan 2007 yılında bu göreve atandı. Kalan görev süresi 6 yıl.Anayasa’ya göre bir partinin kapanması için ‘5’te 3’ çoğunluk gerekli. Yani 11 üyeli mahkemenin en az 7 üyesi kapatma için oy kullanmalı. 5 üye ’hayır’, 6 üye ’evet’ dese bile parti kapatılamıyor

Anayasa’da yapılan değiŞikliklerle parti kapatmanın zorlaŞtırılması, AKP için umut oldu. DSP-MHP-ANAP koalisyonu ile kurulan Bülent Ecevit baŞkanlığındaki 57. hükümet, 2001 yılında AB’ye uyum için Anayasa’da değiŞiklik yaparak parti kapatmak zorlaŞtırıldı. Anayasa’nın 149. maddesinde yapılan değiŞiklikle kapatma kararının “nitelikli çoğunluk” ile alınabilmesi hükme bağlandı.

Hak-Par’ı kurtarmıŞtı

149. maddeye göre Anayasa Mahkemesi’nin kapatma kararı alabilmesi için “beŞte üç” çoğunluk sağlanması zorunlu. 11 üyeli mahkemenin bir partiyi kapatabilmesi için en az 7 üyenin kapatma yönünde oy kullanması gerekiyor. Kapatma yönünde oy kullananların sayısı, kapatmaya karŞı çıkanlardan fazla olsa bile 7’yi bulmadığı takdirde parti kapatılamıyor. Örneğin “Diyanet İŞleri BaŞkanlığı’nın kapatılmasını” istediği gerekçesiyle dava açılan Demokratik Kitle Partisi, 1999 yılında 5’e karŞı 6 oyla kapatıldı. Dava 2001 yılından sonra görüŞülseydi parti kapatılmamıŞ olacaktı. Anayasa’da yapılan bu değiŞiklikten sonra, 2002’de kapatma davası açılan Kürt partisi Hak-Par ise “nitelikli çoğunluk” engeline takıldı ve kapatılması istemi reddedildi. Ocak 2008’de Anayasa Mahkemesi’nde yapılan oylamada kapatma yönündeki oyların sayısı 6’da kaldı ve nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için parti kapatılmaktan kurtuldu.Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

  • Yorumlar0
  • Onay Bekleyenler0