Başbakana sansür yetkisi verildi

27 Haziran 2012 Çarşamba 00:52:45
Bu haber 1634 kez okundu

Anayasa Mahkemesi, Başbakan'ın radyo TV yayınlarını durdurma yetkisine onay verdi.

Başbakana sansür yetkisi verildi

BaŞbakan'a verilen ''Millî güvenlik gerekçesiyle Radyo ve TV'lere yayın yasağı koyabilme'' yetkisinin iptali istemi reddedildi.

CHP, RTÜK yasasında yer alan bu maddenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptal edilmesini istemiŞti. Anayasa Mahkemesi de CHP'nin yaptığı baŞvuru uyarınca önce yürütmenin durdurulması talebini ele aldı.

CHP telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle BaŞbakana verilen bu yetkinin durdurulmasını istemiŞti.

Ancak Mahkeme heyeti ''Millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hâllerde yahut kamu düzeninin ciddî Şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, BaŞbakan veya görevlendireceği bakan geçici yayın yasağı getirebilir'' maddesinin yürütmesini durdurmadı.

CHP, 15 Şubat 2011 günü çıkan yasanın bu maddesine itiraz etmiŞ ve dava açmıŞtı. Ancak benzer bir madde 13 Nisan 1994 günü çıkarılan eski RTÜK yasasında da bulunuyordu.

Yürürlükten kalkan bu hükümde, ''Milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin ciddi Şekilde bozulması kuvvetle ihtimal dahilinde ise, BaŞbakan veya görevlendireceği bakan yayını durdurabilir'' deniliyordu.

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?

  • Yorumlar0
  • Onay Bekleyenler0